CMflode

VAD ÄR CROSSMEDIA?
Kärt barn har många namn och när det gäller crossmedia som begrepp kan man säga att det är ett kärt namn som har många barn. Enkelt uttryckt beskriver vi crossmedia som ett sätt att kommunicera snarare än en teknisk lösning. Crossmedia innebär att kommunicera ett budskap i flera olika kanaler, eller media, där form och innehåll är anpassat för att uppnå bästa resultat i respektive kanal.
Typexempel på vad som kan ingå i en crossmediakampanj är e-postutskick, personaliserat DR-utskick, personliga landningssidor (s k PURLer) och en uppföljning via exempelvis e-post.

VAD ÄR AUTOMATISERAD MARKNADSFÖRING?
Automatisering innebär att skapa ett färdigprogrammerat flöde av händelser där initieringen sker vid en punkt. Kopplat med crossmedia skulle det kunna exemplifieras med att man planerar ett kampanjupplägg som innebär insatser vid olika tidpunkter, i olika kanaler med syfte att nå maximal effekt genom samverkan av de olika insatserna, men initierat vid en tidpunkt. Det ger sig själv att varje insats därmed inte behöver initieras var för sig: det finns en ”startknapp” som utlöser en kedja av händelser.

VAD BETYDER PERSONALISERING AV MARKNADSFÖRINGEN?
Med dagens teknik är det möjligt att tilltala varje mottagare personligt. Möjligheten att adressera postutskick är den allra enklaste formen. Men man kan gå väldigt mycket längre än så: ett personligt tilltal i en rubrik med mottagarens namn, en särskild bild beroende av vem mottagaren är (kattbild till kattägare, hundbild till hundägare), selekterat innehåll beroende av mottagare (vissa erbjudanden går till vissa personer eller en del mottagare får bättre erbjudanden). Personalisering kan också innebära att välja olika kanaler för olika mottagare i samma kampanj, exempelvis de som kan ta emot e-post får e-post och de som inte har det får vanlig post.

VARFÖR BEHÖVS EN SPECIALIST SOM GRAF & BILD?
Även om tekniken idag är tillgänglig krävs det kompetenta och intelligenta verkytg för att jobba med crossmedia och personalisering. Det är också viktigt att kunna dra lärdomar av tidigare kampanjer och situationer. Vi sitter på tekniklösningen, har byggt produkter och tjänster som är färdiga att använda och besitter erfarenheten att använda dem på rätt sätt. I ett antal situationer kan vi dessutom erbjuda färdiglösningar som du som kund själv kan köra. Med oss i ryggen kommer du därför att nå längre än du hade gjort på egen hand.

 

Nu när du förstår vad vi menar med automatiserad marknadsföring och crossmedia marketing är det dags för en kontakt.
Så slå en signal eller skicka ett mail för en förutsättningslös kontakt eller demo >

Nämen hej 👋
Trevligt att träffas.

Registrera dig för att få nyheter och erbjudanden i inkorgen, endast en gång/månad.

Graf & Bild

Vi spammar inte!
Läs vår integritetspolicy för mer info.