Betalningsvillkor för webbshop

Här följer de betalningsvillkor som gäller i vår webbshop.

Faktura

Som kreditkund hos Graf & Bild AB får du efter sedvanlig kreditprövning varorna levererade till dig mot faktura. Betalning skall vara oss tillhanda senast 20 dagar efter leveransdatum. Betalas inte fakturan i tid skickas en påminnelse ut. Påminnelseavgift på 50 kronor debiteras och dröjsmålsränta tas ut med 2 procent per månad.

Priser

Alla priser anges i svenska kronor och exkluderar moms och frakt. Vid de tillfällen kunden levererar ett tryckfärdigt original tillkommer en startkostnad på 400 kr per originaldokument.

Leveransvillkor för produkter

Här följer de leveransvillkor som gäller i webshopen.
Leveransvillkoren baserar sig på “Incoterms 2000, fritt fabrik”.

Frakt

Om inget annat anges skickar vi godset med Schenker (inrikes styckegods) eller Posten (DPD företagspaket). Om så önskas kan tilläggstjänst för utdelning inom viss tid beställas.

Vi tillämpar fraktbolagens prissättning och faktkostnaden är beroende av volym. Kostnaden för frakten redovisas i fakturan.

Skadat eller försvunnet gods

Om ni vid mottagandet av godset upptäcker att godset är skadat ska ni påtala detta för chauffören. Be chauffören göra en anteckning på både er och sin följesedel. Ring sedan oss på Graf & Bild så att vi kan komma överens om fortsatt tillvägagångssätt. Besked om att skada inträffat måste komma oss tillhanda inom sju dagar, enligt speditörs regler, annars kan ingen ersättning utgå för trasigt gods. Kontaktinfo: print@grafobild.se eller 021-14 00 00 .

Varuförsäkring

Som köpare bär ni risken för transporten och bör överväga att teckna varuförsäkring som gäller under transporten från fabrik/lager. Lagar och internationella konventioner begränsar kraftigt transportörernas ansvar och i princip betalas enbart ersättning i kronor per kilo. Vi kan i samband med beställning av transport ombesörja att teckna varuförsäkring för sändningen. För inrikestransporter är premien 0,18 procent av varans värde, minimipremie 125 kr per sändning.

Försäljningsvillkor för webshop

Här följer våra försäljningsvillkor för webshopen.

För att bli kund hos Graf & Bild AB i webshopen krävs det att du antingen har ett inregistrerat företag eller representerar en organisation eller en myndighet. Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för felskrivning, leverantörers prishöjningar eller andra påverkande faktorer.

Orderbekräftelse

Din beställning är inte godkänd förrän du har fått en fullständig orderbekräftelse från oss med leveransdatum etc. För att korrigera eventuella fel i orderbekräftelsen bör du ringa oss snarast möjligt då en del av produkterna går iväg med fraktbolaget redan samma dag som beställningen registreras av oss.

Garanti

Samtliga varor har en garantitid på minst ett år vad beträffar material och funktion. Vid uppenbara fel orsakade av handhavaren gäller ej garantin och vid åberopande av garanti skall Graf & Bild kontaktas via mail eller telefon, med en så utförlig beskrivning som möjligt på felet. Därefter återkommer vi med instruktioner om hur ni ska gå tillväga för att få varan reparerad eller utbytt. Kontaktinfo: info@grafobild.se eller 021-14 00 00.

Tillfälligt slut på lager

Om en vara är tillfälligt slut på lager så levereras övriga beställda varor om inte annat anges i orderbekräftelsen.

Returer

Du har full retur-/bytesrätt i sju dagar om följande villkor uppfylls:
Du har av oss fått ett RMA-nummer. Varan är oanvänd och oskadad och att varan returneras i originalemballaget. Faktura eller fakturakopia samt det av oss tilldelade RMA-numret medföljer varan vid returen. Du står själv för returfrakten till oss eller till av oss angiven leverantör, samt en returhanteringskostnad på 250 kronor.

Vi accepterar ej returfrakt mot postförskott/efterkrav.

Äganderättsförbehåll

Graf & Bild AB förbehåller sig äganderätten till varan/varorna tills dess full betalning erlagts. Om betalning ej sker har Graf & Bild rätt att häva köpet och påfordra återlämnade av varan/varorna. Om köparen skulle bli försatt i konkurs har Graf & Bild separationsrätt i konkursen, d v s varan/varorna ingår inte i konkursboets tillgångar.

PUL – personuppgiftslagen

Enligt PUL ska du göras medveten om att de uppgifter du lämnar om dig själv vid registrering på vår webbhandelsplats innebär ett samtycke till att dina uppgifter förvaras i Graf & Bilds kunddatabas. Dina personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt av Graf & Bild eller inom koncernen och lämnas inte ut till tredje part.

De uppgifter du lämnar vid registreringen möjliggör för oss att ge dig marknadsföringsinformation, erbjudanden och om så är nödvändigt, en möjlighet till eventuell kreditkontroll. Du har rätt att få ta del av den personinformation som du lämnat vid registreringen. Den personuppgiftsansvarige på Garf & Bild är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, spärra eller utplåna personuppgifter som behandlats i strid med PUL (personuppgiftslagen).

Nämen hej 👋
Trevligt att träffas.

Registrera dig för att få nyheter och erbjudanden i inkorgen, endast en gång/månad.

Graf & Bild

Vi spammar inte!
Läs vår integritetspolicy för mer info.