Vi får många funderingar kring val av papper vid tryckning, inte minst rörande miljöaspekterna [läs mer om miljömärkning]. Nedan har vi sammanställt lite erfarenheter som vi samlat på oss. Alla papperskvalitéer har olika möjligheter och begränsningar, inte minst tryckmässiga. Man kan inte kombinera alla goda möjligheter eller egenskaper i ett enda papper och därför måste man välja vad som är viktigast. 

Vill du prata pappersval vid tryckning, ring Birgitta 073-6617106, eller skicka ett mail på birgitta@grafobild.se.

Här följer några faktorer och egenskaper som har med slutresultatet att göra och som kan fungera som en checklista när man ska välja papper:

 • Utseende och känsla i trycksaken
 • Bildkvalitet vid tryck
 • Läsbarhet
 • Färgkorrekthet
 • Opacitet (genomsynlighet) vid dubbelsidigt tryck
 • Tålighet mot slitning, fukt och hantering (ex menyer)
 • Slutformatet för trycksaken
 • Efterbearbetning (t ex stansning,skärning, perforering, falsning, limning)
 • Miljöaspekter kring tryckning och trycksak
 • Distribution och vikt/porto
 • Trycksakens livslängd
 • Kostnaden för upplagan

Här nedan får du lite mera input vid val av papper.

Vilka papper är miljöanpassade? 


Papper är ett “miljövänligt” material. Det kommer från naturen, det går att återanvända, återvinna och har ett högt energivärde vid energiutvinning. Modern papperstillverkning är i mycket hög grad miljöanpassad. De flesta pappersproducenterna arbetar med ISO 14001 och miljövarudeklarerar sina produkter med Paper Profile. Miljö är dock ett väldigt brett begrepp och det finns många olika uppfattningar om vad som avgör om en trycksak är miljöanpassad eller ej. Papperet kan bestå helt eller delvis av returfiber, vara blekt ECF, eller TCF. Papperet kan vara märkt med Svanen eller någon annan symbol. Men miljö handlar även om att tänka på helheten och att ta tillvara på de resurser som finns – en livscykelanalys av trycksaken. Ansvaret för att slutprodukten blir så miljöanpassad som möjligt delas av alla som varit inblandade. Ju tidigare ditt tryckeri kommer in i processen desto bättre. [läs mer om miljö här]

Innehåller glättat papper mer kemikalier?

Bestrykningen på bestruket papper innehåller tämligen harmlösa ingredienser som krita, lera, latex och pigment. Och det finns ingen skillnad mellan glättat och matt bestruket papper. Det glättade papperet är blankt därför att ytan helt enkelt är “gnuggad” mellan blanka valsar.

Vilka papper är lämpliga för lackering och laminering?

Vill man uppnå en glansig trycksak med lackering, ska man undvika obestruket papper. Man får betydligt bättre effekt på bestruket papper. Vid laminering får man bäst effekt på bestrukna silkpapper och glättade papper. På obestruket papper blir slutresultatet i regel grådaskigt. Att laminera på ojämna pappersytor är generellt sett olämpligt därför att det uppstår ljusa luftfickor i ojämnheterna. Det syns särskilt tydligt på mörka nyanser.

Vilka papper har bäst läsbarhet?

Bäst läsbarhet får man på icke glansigt papper, det vill säga om trycksaken trycks på obestruket papper eller på silk- och mattbestruket papper. Ofta hamnar man här i valet mellan optimalt bildtryck och optimal läsbarhet. Då är bestruket papper av silkkvalitet en bra kompromiss. Om maximal läsbarhet är viktig bör man också undvika alltför vita papper. Lätt gultonat/naturfärgat papper ger bättre läsbarhet. Negativ text på tryckta, heltäckande färgplattor upplever många som svårläst, särskilt i liten textstorlek och med tunna, fina typsnitt.

Vilka papper bör man välja i trycksaker som ska leva under lång tid?

Om man vill undvika att trycksaker på vitt papper gulnar ska man undvika trähaltiga papperskvalitéer, särskilt obestrukna. Välj alltså ett träfritt papper. Om papperet ska tåla att vikas många gånger ska man välja ett så kallat åldringsbeständigt papper eller ett arkivbeständigt papper.

Hur undviker jag sprickor i falsvecken?

Sprickor i vikta, eller falsade, trycksaker uppstår lättast på bestruket papper. Man bör biga papperet före falsning vid ytvikter över 150 g för bestruket respektive 200 g för obestruket. Bigning innebär att man pressar en vikanvisning i papperet. Det är också viktigt att trycksaken falsas längs med papperets fiberriktning.

Hur undviker man att trycket blir genomsynligt på papprets baksida?

Det är främst i låga ytvikter som det kan bli ett problem med genomsynligheten på grund av låg genomskinlighet, eller låg opacitet som man säger i branschen. Om man jämför olika papperstyper i samma ytvikt har bestruket glättat papper sämst opacitet vid tryckning. Väljer du ett bestruket glättat papper bör du gå upp en ytviktsklass för att få ungefär samma opacitet som vid motsvarande ytvikt av mattbestruket papper. Trähaltiga papper har generellt sett bra opacitet. Opaciteten för respektive papper finns ofta angivet på pappersleverantörernas hemsidor. Om du ska beställa kuvert i någon ljus färg och utan innertryck bör du ge akt på opaciteten, särskilt om innehållet ska ligga ovikt i kuverten.

Hur undviker jag att limbindningen släpper?

Att en limbunden trycksak går sönder i limningen kan bero på flera saker. Generellt sett håller limbindningen sämre vid högbestruket och glättat papper. Men ofta vill man ändå använda limbindning i kombination med glättat papper. Det man då kan göra är att välja en något högre ytvikt, att undvika utfallande tryck i ryggen, det vill säga att undvika tryck på den del av omslaget där den tryckta inlagan ska limhäftas. Det ger nämligen sämre vidhäftning av limmet.

Vilka papper kan man använda i laserskrivare?

Det som avgör är hur väl papperet klarar värmen i en laserskrivare utan att böja sig och trassla i utmatningen. Detsamma gäller för kopiatorer. Laser- och kopieringspapper har lägre fuktighet än offsetpapper och böjer sig mindre vid värme. Det har mest betydelse när man skriver ut många sidor, men är inget större problem när man skriver ut enstaka sidor. För övrigt bör papperet vara slätt på ytan. Bestrukna papper är i regel inte så bra i laserskrivare. Man bör också undvika trähaltiga papper eftersom de dammar mer i maskinerna. Om man ska förtrycka brevpapper och liknande, som sedan ska användas i laserskrivare, bör man se till att dessa trycks med värmetåliga färger. Information om vilken tjocklek papperet kan ha i en laserskrivare finns ofta angivet i respektive manual.

Har du frågor kring val av papper, kontakta oss gärna!

Nämen hej 👋
Trevligt att träffas.

Registrera dig för att få nyheter och erbjudanden i inkorgen, endast en gång/månad.

Graf & Bild

Vi spammar inte!
Läs vår integritetspolicy för mer info.