Öppen genomgångsmonter FN-förbundet

Har du en idé om en helt öppen genomgångsmonter där du kan “fånga upp” besökare kanske den här lösningen tilltalar. FN-förbundet jobbar bland annat med att skaffa resurser till minröjning.

Beskrivning

Har du en idé om en helt öppen genomgångsmonter där du kan “fånga upp” besökare kanske den här lösningen tilltalar. FN-förbundet jobbar bland annat med att skaffa resurser till minröjning. Montern består av en “gräsmatta” med trampsensorer under som utlöser en stroboskoplampa när man trampar på sensorn, eller minan som den ska representera. Tankeväckande och engagerande interaktion med enkla medel på Stockholms central. Ytan är ca 100 kvm.